Translate

søndag 11. september 2016

Reinsjakt, en opplevelse for livet.

Jakt opplevelser på godt og vont.
Som jeger har man både fine og dårlige opplevelser. Noen opplevelser er så merkelige at man skjønner at noe er riv ruskende galt. Denne gangen møtte jeg på et dyr som ikke oppførte seg normalt. Vi kom veldig nært dyret og reaksjon på dyret var minimal. Jeg fatter at noe er riv ruskende galt med det ensomme dyret og vurderer saken slik at det beste måtte være avliving. Man har en plikt på seg til å avlive skadde dyr slik at de ikke lider unødig. Dyret ble avlivet på en human og rask måte og døde momentant etter mitt skudd. Som jeg antok var dyret skadet da det hadde et dypt sår i bakenden og derfor ikke klarte å reise seg. Derfor var det beste for dyret å få slippe å lide mer. Oppsynet ble kontaktet i etterkant og restene av dyret er blitt benytter av en anne jeger etter bestemmelse fra oppsynet. Helt ok for meg, jeg vet at jeg gjorde det rette og kan jakte videre med god samvittighet.
Si i fra om skadde dyr.
Oppfordrer alle til å vasle om skadde dyr. Både vis det er skadeskutt under jakten (fjelloppsyn) eller om det er påkjørt(politiet). Dette for at dyrene skal lide minst mulig. Det finnes fallviltnemnder i hver eneste kommune som tar seg av skadde dyr og vurder om de er friske eller om de må avlives. Selv om du ikke tror dyret har tatt skade er det bedre å valse en gang for mye enn en gang for lite. Husk også at skader på kjøretøy ved påkjørsel av vilt dekkes etter attest fra fallviltnemnden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Håper du legger igjen en koselig kommentar og at du blir motivert til å gå på tur.