søndag 11. september 2016

Problemer

Det er blitt problemer på bloggen min og jeg vil prøve å rette dette opp så fort som mulig. Inntil videre vil noen innlegg komme uten bilde til problemet er løst. Takk for tålmodigheten i mellomtiden kan dere følge meg på Facebook.

Reinsjakt, en opplevelse for livet.

Jakt opplevelser på godt og vont.
Som jeger har man både fine og dårlige opplevelser. Noen opplevelser er så merkelige at man skjønner at noe er riv ruskende galt. Denne gangen møtte jeg på et dyr som ikke oppførte seg normalt. Vi kom veldig nært dyret og reaksjon på dyret var minimal. Jeg fatter at noe er riv ruskende galt med det ensomme dyret og vurderer saken slik at det beste måtte være avliving. Man har en plikt på seg til å avlive skadde dyr slik at de ikke lider unødig. Dyret ble avlivet på en human og rask måte og døde momentant etter mitt skudd. Som jeg antok var dyret skadet da det hadde et dypt sår i bakenden og derfor ikke klarte å reise seg. Derfor var det beste for dyret å få slippe å lide mer. Oppsynet ble kontaktet i etterkant og restene av dyret er blitt benytter av en anne jeger etter bestemmelse fra oppsynet. Helt ok for meg, jeg vet at jeg gjorde det rette og kan jakte videre med god samvittighet.
Si i fra om skadde dyr.
Oppfordrer alle til å vasle om skadde dyr. Både vis det er skadeskutt under jakten (fjelloppsyn) eller om det er påkjørt(politiet). Dette for at dyrene skal lide minst mulig. Det finnes fallviltnemnder i hver eneste kommune som tar seg av skadde dyr og vurder om de er friske eller om de må avlives. Selv om du ikke tror dyret har tatt skade er det bedre å valse en gang for mye enn en gang for lite. Husk også at skader på kjøretøy ved påkjørsel av vilt dekkes etter attest fra fallviltnemnden.

fredag 8. juli 2016

Ferie, Følg meg på Facebook.

Grunnet at jeg er på ferie ut juli, vil ikke bloggen bli oppdatert før etter ferien. Dere kan forsatt følge meg på Facebook der vil det komme oppdatering underveis. Ha en fin ferie.

tirsdag 31. mai 2016

Jakten på ditt eget sted

Jakten på ditt eget sted
Noen ganger vil man bare ha fred. Fred fra alle lyder og sanseinntrykk bare sitte helt stille å bare være i fred. Da er det viktig å ja et fristed der du kan være deg. Mange finner disse fristedene i naturen. Naturen er viktig for mange og den kan gi deg ro og fornyet styrke. For meg har naturen alltid vært et trykt og godt sted der jeg har kunnet finne fred og ro. Det er viktig at alle har muligheten til å bedrive friluftsliv æ. Ikke bare grunnet at man kan få en psykisk bedre helse, men også den mentale helsen er viktig for å kunne opprettholde presset i en ellers så stressa værdag. Fred  er viktig for at vi skal kunne slippe skuldrene og bli helt avslappet. Vis du  er veldig stresset en dag så  ta deg en liten tur ut før du legger deg å få påfylling av ro og stillhet. Det kan faktisk gi deg en natts bedre søvn slev om turen bare varer i noen minutter. Prøv å kom deg opp av stolen og ut  i naturen hva har du å tape.

tirsdag 24. mai 2016

Kløfta ved Tysilen


Turpass 9, Kløfta ved Trysilen.
I dag var det kvelstur til Kløfta ved Trysilen. Dette er turpass 9 og den ligger i en kløft ikke langt unna Trysiltjernet på Romeriksåsen. I denne kløften som går Nord sør er det et meget speielt landskap som går Nord-Sør på Romeriksåsen. Denne formasjon skylles trolig at det er den frodig jodskorpet i dette området. Det går også en en nord-vest forkastningslinje vest for trysilen. Dette er grensen til Nittedalskalderaen.


mandag 23. mai 2016

Kliss, kalss til Harastein og Kongegrana

Ku dalen.
Navnet kudalen kommer av at det i tidliger tider var beite for kuene fra Ås gård. I dag er det ikke dyr på Ås som satser på golf folket i stedet. Likevel der det også mange fin turmuligheter på denne gården som ligger fint til på Østsiden av Nittedal. Kudalen er i dag et fint elgbeite og det bleir foret elg i denn dalen noe vi også fikk oppleve på turen. Det det kom noe som kan være en fjorkalv springende. Den hr helt sikkert blitt uttøtt av sin mor og var på leit etter noen å væer sammen med eller mat. Så kom vi og forstyrra den, vi så den ikke mer den dagen så den fikk seg nok en støkk.

Harastein
Det finnes to sagn om denne steinen og dens navn.
Det ene lyder slik:
"Det var en gang en harejeger som fikk los på en har med harebikje si. Denne bikja likk på det man kaller løs los så den sprang fritt etter haren, mens jegern fulgte med på losen og satt å ventet. Rett som det var sprang haren ned til en stor stein og hoppet oppå stein. Dit kom da ikke hunden opp og han mistet losen på denne steinen. Harejegern selv fant aldri igjen haren."

Det andre lyder slik:
"Det var en gang en harejeger som fikk los på en har med harebikje si. Denne bikja likk på det man kaller løs los så den sprang fritt etter haren, mens jegern fulgte med på losen og satt å ventet. rett som deet var krøp haren innunre en stor stein og bikkje etter, men haren var både tynner og ber til å finne vei så derfor kom den seg lenger inn i sprekken enn hunden. Derme måtte bikje tilslutt gi opp å lusket molefonken tilbake til eieren. Haren satt under stein til en følte seg helt trygg før den hoppet vidre i sine dager"

Kongegrana
Det var under krigen at det i Norge vokste fram en motsatnsbevegelse og for å signaleiser dette tok folk å risset inn H7 på forskjellige steder runt omkring i Norge. Dette var for å styrke motstanden og motet i disse 5 lange og tunge årene. Det ble også malt flagg på bergvegger for å vise motstand. Mange av disse flaggen finner du i Valdres, et av de finnes rett ovenfor Leira som er et stettsetd ikke langt fra Fagernes i Valdres. Kongegrana i Nittedal ligger noen huner meter ovenfor Harsteine på vei opp gamle Råskjøvein opp i langbakken og litt til høyre inn i skogen.

Hvile under tak
På Lyngås fant vi en super sittepalss med plass til 12 stykker. Der kunne vi spise maten vår og og kose oss under tak selv om regnet pøste ned. Vi satt bare å så på regnværet som plasket ned og koste oss med fortellinger og navneopprop. Det ble en vår, men dog hyggeig tur som jeg vil anbefale alle å væe emd på. Nærturen i Hakkadal starter altid fra varingkollen klokka 11.30 hver mandag. Møt opp å ta med godt humør.
søndag 22. mai 2016

Ravinelandskapet i Nittedal

Pilgrimsleden
Det er et sted i Nittedal der pilgrimsleden er innom. Dette er på grensen mellom Nittedal og Skesmo. Like ved Aaraas gård i Nittedal. Aaraas ligger helt sør i Nittddal ikke lang unna hallen på Hellerudsletta.Ravine  landskapet i Nittedal
En Ravine er en mindre dal, med brate sider. Den er bitt dannet av løsavsettning fra fjell ved elveerrusjon. Dtte blir i Norge kallet en V da som er dannt i leireomåder. Denne formen fordal finner man som oftes i Områden runt Oslofjoden og Tronheimsfjorden. Dette fordi at man der finner en del leire etter at de var på havbunne under siste istid. Ravinelandskapet har i mange år blitt ødlagt av jordbruk da det er mer lønnsomt å ha flater jorder. Ravine er også enkle og flate ut siden de består av bare løsmasser.

Kryssingsted for farende folk.
Nedenfor Nesgutu ligger det et gammelt vadested. Her gikk det mange viktige veier fra gammelt av. Siden det ikke var stein på den siden som ravinelandskapet ligger måtte stein til elvekryssninge komme fra Gjelleråssiden. Det er trolig at vandestedet var viktig i eldre tider og det var trolig at Pilgrimsleden gikk her i tidligere tider. Man kan idag se rester etter vadestedet i elven, men det er mange som ikke et om dette og det er et av Nitteddals glemte skatter.  Elles var det mange som for gjennom Nittdal på veg nord eller sørover.
Det finnes mange gamle veier i kryss og tvers gjennom hele dalen. Det sies at Olav den hellige sente ut menn til Nittedal, men Nittedølene var ikke gode og ha med å gjøre så de slo dem tilbake. Som straff for at det ikke hadde vennlighet måtte de bygge en kirke der Nittedal kirke ligger i dag. Rester av den gamle ligger bavart i kjellen på den nye kirken. Litt lenger ned for vadestedet ved støm bru var det også et kryssningsted. Her gikk det mange ferger over elva. Dette var før bruene ble bygget. Fortellinger skal ha det til at da den føste brua kom ble den ødelegt av de som drev fergen. Grunne skulle være at de dermed ødela for forettninge dres noe som også var tolig siden de som drev fergene tente gode penger på å frakte folk over elva til dne andre siden. Det kulle ha vært så mange som 5 forskjellig steder de fraktet folk fr det som i dag er Skesmo til Nittedalsiden.Den sinte laman. 

Har du hørt historien om den sinte laman på Nesgutu? Ikke, isåfall er det en sint lama på denn gården som jeg ikke huske navnet på. Denne laman er territoriell og liker ikke at folk trokke på  dens territorium og den mat som han spiser. Det skulle ha seg slik at denne laman som går ikke ved vadestedet er litt over gjennomsnittet sint og selv eien har repekt for dette dyret. Men her er en historie jeg har blitt fortlalt. Det var en gang at noen ungdommer hadde kantret med en kano ved vadestedet og brannvesnet ble tilkaldt. Brannvesnet kom i med fulle sirener og kom seg ned til de forliste, men da var det vist nok trokking i maten syens laman så han bestemte seg for at de skulle ikke opp igjen. Så sint var den at brennmenne ikke turte å gå mot den for sin egen sikkerhet. De måtte ut i elva alle sammen både de forlist og brannmenne. Omsier fikk de sneket seg på ander siden av gjerdet og opp. På veien ble de forfulgt av en ilsint Lama som ikke hadde tenkt å gi opp kampen om hvem som var skjefen på det jordet. Så vsi du en gan sk ned å se på vadestedet så bank på døra eller ring til gåreiern så fjerner hun mer enn villig den sinte laman så du kan gå i sikkerhet og kose deg i det fine landskapet.

fredag 20. mai 2016

Stolpejakt i Lørenskog.

Stolpejakt
I dag var vi på stolpjakt på Lørnskog. Stolpejakt går ut på å finne forskjellige stolper runt omkring i et område. Stålpene har foskjellige farver alt etter hvor vanskelige di er å ta og hvo lang unna de ligger. Vi besøkte stolper i tre av kategoriene i tillegg til dette kan man ogå finne sorte stolper som ligger litt mer ute i landskapet enn Røde. De blå er midels vankeige å finne, mens de grønne finner men lett og er lett tilgjenglige.  
Luer du på om det er stolpejakt i ditt nærmiljø kan du enten laste ned appen stolpejakt eller gå inn på stolpejakten.no.  God tur!tirsdag 17. mai 2016

lørdag 14. mai 2016

På jakt etter motiver

Kveldstemning ved Lågen.

Lurven


Våryr Bakke å.
 Blåfilol fryd 


En merkelig stein.


Et lite Grantre med mye kongler.

Hjerte stubbe.