Translate

søndag 22. mai 2016

Ravinelandskapet i Nittedal

Pilgrimsleden
Det er et sted i Nittedal der pilgrimsleden er innom. Dette er på grensen mellom Nittedal og Skesmo. Like ved Aaraas gård i Nittedal. Aaraas ligger helt sør i Nittddal ikke lang unna hallen på Hellerudsletta.Ravine  landskapet i Nittedal
En Ravine er en mindre dal, med brate sider. Den er bitt dannet av løsavsettning fra fjell ved elveerrusjon. Dtte blir i Norge kallet en V da som er dannt i leireomåder. Denne formen fordal finner man som oftes i Områden runt Oslofjoden og Tronheimsfjorden. Dette fordi at man der finner en del leire etter at de var på havbunne under siste istid. Ravinelandskapet har i mange år blitt ødlagt av jordbruk da det er mer lønnsomt å ha flater jorder. Ravine er også enkle og flate ut siden de består av bare løsmasser.

Kryssingsted for farende folk.
Nedenfor Nesgutu ligger det et gammelt vadested. Her gikk det mange viktige veier fra gammelt av. Siden det ikke var stein på den siden som ravinelandskapet ligger måtte stein til elvekryssninge komme fra Gjelleråssiden. Det er trolig at vandestedet var viktig i eldre tider og det var trolig at Pilgrimsleden gikk her i tidligere tider. Man kan idag se rester etter vadestedet i elven, men det er mange som ikke et om dette og det er et av Nitteddals glemte skatter.  Elles var det mange som for gjennom Nittdal på veg nord eller sørover.
Det finnes mange gamle veier i kryss og tvers gjennom hele dalen. Det sies at Olav den hellige sente ut menn til Nittedal, men Nittedølene var ikke gode og ha med å gjøre så de slo dem tilbake. Som straff for at det ikke hadde vennlighet måtte de bygge en kirke der Nittedal kirke ligger i dag. Rester av den gamle ligger bavart i kjellen på den nye kirken. Litt lenger ned for vadestedet ved støm bru var det også et kryssningsted. Her gikk det mange ferger over elva. Dette var før bruene ble bygget. Fortellinger skal ha det til at da den føste brua kom ble den ødelegt av de som drev fergen. Grunne skulle være at de dermed ødela for forettninge dres noe som også var tolig siden de som drev fergene tente gode penger på å frakte folk over elva til dne andre siden. Det kulle ha vært så mange som 5 forskjellig steder de fraktet folk fr det som i dag er Skesmo til Nittedalsiden.Den sinte laman. 

Har du hørt historien om den sinte laman på Nesgutu? Ikke, isåfall er det en sint lama på denn gården som jeg ikke huske navnet på. Denne laman er territoriell og liker ikke at folk trokke på  dens territorium og den mat som han spiser. Det skulle ha seg slik at denne laman som går ikke ved vadestedet er litt over gjennomsnittet sint og selv eien har repekt for dette dyret. Men her er en historie jeg har blitt fortlalt. Det var en gang at noen ungdommer hadde kantret med en kano ved vadestedet og brannvesnet ble tilkaldt. Brannvesnet kom i med fulle sirener og kom seg ned til de forliste, men da var det vist nok trokking i maten syens laman så han bestemte seg for at de skulle ikke opp igjen. Så sint var den at brennmenne ikke turte å gå mot den for sin egen sikkerhet. De måtte ut i elva alle sammen både de forlist og brannmenne. Omsier fikk de sneket seg på ander siden av gjerdet og opp. På veien ble de forfulgt av en ilsint Lama som ikke hadde tenkt å gi opp kampen om hvem som var skjefen på det jordet. Så vsi du en gan sk ned å se på vadestedet så bank på døra eller ring til gåreiern så fjerner hun mer enn villig den sinte laman så du kan gå i sikkerhet og kose deg i det fine landskapet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Håper du legger igjen en koselig kommentar og at du blir motivert til å gå på tur.