Translate

fredag 13. mai 2016

Søster kirkene på Gran

Søsterkirken på Gran
Søstern kirkene ligger på Granvolden i Gran kommune. De ble bygget på i 1100-tallet i romersk stil og har senere blitt påbyg i gotisk stil. Det å beyyge to kirker ved sien av hveransder sees på som noe merklig i vår tid, men i i eldre tider var dete ikke et uvanlig syn. Søterkirkene og Steinhuset er den eneste profane stenbygget fra middelaldren i Norge og her dermed en av de viktigeste nasjonale verdien vi har i Norge. Mariakirken
Maria kirka er den elste kirken. Som navet kenskej tilsier er denn kirken vigd til jomfru Maria som var Jesus mor. Ariktekturen er grohugget stein og er enkel. Kirken ble i en periode brukt som gravkapel. Den ble 1990 og de ble det satt inn i glassmaleri i øsviduet som er tredelt. I dg blir kirken ofte brukt til konserter og kulturelle arrangsemanger, mye grunnet sitt barokkorgel.  
Nikolaikirken

Nikolaikirken er viet til helgen St. Nicolaus som er skysegeln for veifarende. Kirken er bygget som en sasilika og en liten katedral. Det er denn som i dag er sogenkirken. Kirkeklokken er plasert i et frittsående tårn. Dette tårnet er knyttet til resten av muren som tidliger omsluttet kirkene som oppreinnelig var 3-4 meter høy.

Valgkirke
Ved en av kirkeporetene til kirkene står et skilt som ble satt opp under grunnlovsjubuleiet der det står at kirken ble bukt i først runde av valget til rikforsamling i 1814. Dette er dermed Norges første najonale valg.
Granvolden
Granvolden har siden hedniesk tid vært et møtested og et mitpunkt for Hadafylket. Hadafylket bestod av Hadeland, Toten, Land og sønder delen av Valdres. Trolig møttes bønder for å ha blotsfest her på Granvolen. Det øverste gudhoved var også lokalisert på enne plassen i gamle tider. Platået granvolden hett i gammel tid Sanne som betyr møtepalss eller samligsplass. Den bergenske hovedveg og den gamle kongevegenknyttes sammen med ein sørevest som i 1997 ble 1997 ble reetabelert i som pilgrimsleden. Selve området har et meget spesielt landskap.

Sagn tilknyttet kirkene 

Det er mange sagn og hitorer knytte til disse kirkrene og området runt de. Det første som ble nedskrevet ble nedskervet i 1732 og lyder slik:
"Efter Traditionen siges at de 2 Grans Hoved Kircher er oppbyggede af 2 Søstere, og det saaledes at den Søndre Kirkche (Mariakirken) først er opbygt af den eldste Søster, hvoretter den yngste har bygget den Nordre (Nicolaikirken) større og bedre indrettet og Kostbarere. Derefter skal den ældste igjen have ladet opbygge et af Steen bestaaende Huus paa Præstegaarden (Steinhuset)."

"Andre beretter at er skulle have været 3 Søstre, af hvilken den ene var fattig og derfor ladet opbygge nevnte Steenhuus som et Capell." (Grans Kallsbok 1732)."

"Gravplassen har blitt brukt siden middelalderen. Runesteinen, bak Nikolaikirken, er fra rundt 1050 og innskrifta lyder slik: ”Aun sønene til R... reiste (steinen) til minne om Aufi, bror sin. Gud hjelpe Aufi’s sjel."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Håper du legger igjen en koselig kommentar og at du blir motivert til å gå på tur.