mandag 27. april 2015

Den gamle drammensbanenen.

Den gamle Drammens banen.
I dag tok vi turen langs den gamle Drammensbanen fra Gullaugkleiva til Lier. Denne strekningen ble bygget med smalspor på slutten av 1800-tallet, og var i 1922 den første jernbanestrekningen som ble elektrifisert i Norge.
Den opprinnelige linjen som gikk til Drammen fra Asker ble nedlagt så sent som i 1973, da den ca 11 kilometer lange Lieråstunellen ble åpnet. Fra Asker fikk linjen da navnet Spikkestadlinjen, som hadde sin endestasjon på Gullaug. Denne linjen ble forkortet til Spikkestad i 1994.
Banen er i dag omgjort til tur vei som folk både sykler, løper og går på. På veien kan man nyte utsikten over Lier og Drammensfjorden siden banen var lagt oppe i lia for å unngå for mange tunneler, noe som på den tiden var meget krevende å bygge. Likevel kan man oppleve noen mindre tunneler underveis, samt gå gjennom uthogde kløfter i fjellet. Turen er omlag 5 kilometer lang, men man kan velge å gå bare deler av den eller å lage en rundtur om Lier. Fra Gullaugkleiva går det også en 300 meter lang tunnel, men denne er ennå ikke åpnet for ferdsel. Du kan likevel velge å gå en kronglete sti rundt tunnelen og forsette på den gamle Drammensbanen helt til Spikkestad.

søndag 26. april 2015

Bragenes åsen

Tur på Bragernes åsen.
Bragernes åsen ble kjøpt av Drammen kommune etter et dødsbo i 1838. Den var tidlige eide av Peder Cappelen. Hensikten var å kunne lage et sted der Drammens beboer kunne bruke til rekreasjon. Det ble dermed bygget en rekke veier og stier på Bragernes åsen som kunne forenkle dette.  Det er også plante en del planter oppetter veien i Bragernes åsen. Det ble etterhvert oppførte en paviljong med navnet den runde paviljong, senere Ås paviljongen. Bragernes åsen finne man bak Bragernes kirke som ligger på hovedtorget i Drammen.   

 

lørdag 25. april 2015

Slåttemyra i Nittedal

Slåttemyra i Nittedal.
Denne gangen skal jeg fortelle litt om Slåttemyra i Nittedal. Denne myra ligger ca 2,5 kilometer fra Nittedal nedenfor jernbanelinja i skogen på veien mot Movann. Vi besøkte denne på tilbaketuren etter å ha besøkt tur posten på Movann. Mer om tur posten ved Movann kan du lese her. Det er en fin sitteplass like ved Slåttemyra. Noen av trærne var barket, antagelig var dette for at de skulle tørke på rot. Dette for å unngå at Slåttemyren skulle bli gjengrodd, og at tørre trær er bolig for mange arter som tildeles er utrydningstruet i Norge. Biotoper med tørre trær er også mangelvare her i Norge.
Litt om historien.
Dette er en rikmyr som ble brukt til slått og husdyrbeite inntil ca 1950. På denne myra vokser det blantannet 13 forskjellige Orkide arter. Sider denne myra er truet av gjengroing har det være nødvendig med skjøtsel av myren for å holde den oppe slik at ikke viktige sjeldne plantearter ville gå tapt, I 1981 ble Slåttemyra som er på 120 daa fredet som Naturreservat. Dette er grunnet det rike myrvegetasjon, det er også i område med kamborosiluriske bergarter. I 1996 var Slåttemyra preget av gjengroing, dette var særlig gjelden i kanten og de tørre delene av myra. Det ble derfor i 1997 satt i gang et arbeide for å restaurere den gjengrodde Slåttemyra. Det er blitt gjort årlig skjøtsel av myra, i form av slått og rakning av myra.  Du kan lese mer om slåttemyra her

fredag 24. april 2015

Movann

Movann.
I dag gikk ture til Movann et vann ved Oslogrensen. Denne gangen tok vi toget til Movann stasjon og gikk bort til turposten derfra før vi gikk tilbake til fots. 
Turpost 14, Knadden ved Movann.
Turmålet ligger omtrent 25 meter over Movann og ligger i Nittedal kommune. Dette området er også en vannskille da vannet fra Morvann renner ned i Maridalen til Oslo, mens vannet fra myre på østsiden renner ned mot Nittedal, Stedet er et av de eneste stedene som 4 veier møtes, og blir dermed en viktig knutepunkt for løypenettet i området.  Langs Nordre Movann går det en vi med navn Greveveie, denne går nordover mot almedalen og sydeover mit Snippen. 
Du kan lese mer om turmålet her. 

tirsdag 21. april 2015

Turpost ved Aas Gaard

Aas Gaard
I dag tok vi turen til Aas gaard. Er en Gammel gård som ble bygget på midten av 1700-tallet. Men man kan finne skjøte på den så tidlig som i begynnelsen av 1700-tallet. Den ble kjøpt opp av Jørgen young i 1860. De nåværede driverne er femte generasjon som driver denne gården etter oppkjøpet. Mer om posten kan du lese her

Post 9, Aas Gaard.
Posten står ved begynnelsen av kulturstien mot Aas Gaard.

søndag 19. april 2015

Tur til Abbortjern.


Abbortjern.
En liten rast før turen går videre.
I dag tok vi turen til et lite tjern som heter Abbortjern. Det ligger omtrent 3 kilometer fra Nittedal stasjon, litt innenfor et badevann som heter Holnippeldammen. Her fant vi en tur post ved en liten bru.
Mer om tur posten kan du finne her
Hvor skal vi gå for å komme vidre her tro?
Post 19, Brua ved Abbortjern. 

Litt velikehold av brua ved Abbortjern. Viss alle er med å holder i orden litt så blir det treivelig.

lørdag 18. april 2015

Fire poster på en tur i Kruttverket

Fire poster i Nittedalsturene runt  Kruttverket. 
Idag har vi vært på fire poster i og rundt Kruttverket. Her er bilder fra turen.

Post 13, Sønder Sagerud
Mer om tur posten kan du finne her

Post 23, Kruttbrua
Mer om tur posten kan du finne her

Post 10, Mekaninsk verksted.
Mer om tur posten kan du finne her

Post 2, Spritlagert ved Kongen
Mer om tur posten kan du finne her

Tur Kruttverket i Nittedal

Spritlageret på Kongen, Turpost 2 
Mer om tur posten kan du finne her

Kruttbrua, turpost 23
Mer om tur posten kan du finne her

torsdag 16. april 2015

På blåveis tur.

Fra Sørli til Ørfiske.
Denne gangen gikk turen opp lia til Ørfiske. Vi hadde hørt rykter om at det var tett i tett med blåveis litt lenger oppe i lia. Været var fint så vi tok med oss speilreflexkamra og dro opp for å finne Blåveis. Å Blåveis var et i massevis tett i tett over hele skogen. De ble en del bilder av disse vakre blomstrene både på opp og ned turen fra Ørfiske.

Ørfiske, det store vanntyveriet
Siden det på slutten av 1800 tallet ble et stadig økende behov for vann, i den gang Kristiania, nåværende Oslo. Ble det bygget en 1300 meter lang tunell fra Ørfiske til Almedalen. Vannet fra Ørfike havnet dermed i Movann og ble vidre derfra frakte via Maridalsvannet ned til i Akerselva. Dette førte til en betydlig mindre vannføring i Ørfiskebekken, noen som blantannet fikk konsikvenser for Nittedal kruttverk. Nittedal kruttverk tok kraften til sin drift  fra Ørfiskebekken. Ørfiskebekken har sitt utløp i Nittelva, som renner ned i Øyeren som er en innsjø i Akershus og Østfold. Denne insjøen dannes av i tillegg til Nitteleva, blantannet av Glomma og Leira. Det store vanntyveriet fra Nittedal, var en del av en stor omlegging av vannåren i Nordmark, som foregikk på begynnelsen av 1900- tallet. Det er et omfattende tunellsystem som omdirigerte forskjellige vann i Nordmarka, slik at mest mulig av dette kunne komme Oslo innbygger til god. Vannet ble balntannet brukt til drikkevann, som var et økende behov grunnet den store veksten av arbeidstaker i byen. Men også Tømmefløtings-industrine tregte en viss vannføring for at fløtingen skulle gå greit unna. Mer om dette kan du lese om her.

onsdag 15. april 2015

Tur i skogen ovenfor Glitre.

Nittedalsturene.
Det er Turkammeraten Nittedal son står bak Nittedalsturene. Dette for å ha et tilbud til de som har lyst å gå en tur på egenhånd. Turmålen er lagt opp til ulike steder i Nittedal som har Naturmessig eller Kulturmessig verdi. Noen av turmålen bli flyttet fra år til år slik at du har murligheten til å stadig oppleve nye steder i Nittedal. Du har også murlighet til å samle poeng ve å register at du har vært på turmålet. Det blir deretter utdelt premier på slutten av året. Turen har forskjellig vansklighetsgrad og gir deretter forskjellig poeng. Dette gjør at det er ture for alle aldergrupper. I tillegg til dette er det også noen turpotkasser i bygda. Mer om turen du kan gå i Nittedal kan du finne her.  
Turbrosjyren til turkammeraten Nittedal kan du finne her


Glitrelia turpost 6.
I dag tok vi ture opp i Glitrelia. Dette er lia som ligger bakenfor Glitre er et av i alt 6 gammelt sanatorium som fantes i Norge på 1900 tallet. De tok imot folk med blantannet turberkulose og behandlet dem der. I dag er Glitre et lungesykehus drevet av LHL. LHL tok over dette i 1991. Mer om dette sykehuset kan du finne her
Turen gikk opp til en av Nittedalsturene sine turposter. På veien opplevda vi fuglesang, hogsflater og masse oppoverbakker. Stien er både blå-, gul og lilla merket. Man kan også veldge å ta turen helt fra Hakkadal kirke. Dette er en fin tur med en del oppoverbakker som kan brukes både sommer og vinter da det er tråkket skiløype oppe i lia.  Turen er heller ikke så lang så den er høyst oppnålig iløpet av en liten kvedsøkt.
Mer om tur posten kan du finne her

tirsdag 14. april 2015

På tur mot Romeriksåsen

Vi tok en liten tur rundt i skogen inn mot Romeriksåsen like ved Nittedal kirke. Her var det kanskje ikke den beste utsikten, men fuglene sang i kor. Jeg prøvde å herme for prøve å få svar, men lykkes ikke med å få bilder av dem. I en liten gløtt i skogen trolig mot syd, fant vi en maurtue. I denne hadde mauren våknet og var i full gang med vårrengjøringen, oppussing og matfagst. Solstålene lekte seg også på en liten rotvelte like ved veien. En fin liten tur ikke mange hundre meterne fra bilveien, men likevel får du en følelse av å være litt ute i villmarka.
Jeg tenkte jeg skulle lage en liten utfordring i dag for å se hvor god du er til å se detaljer i naturen.
Hvor mange maur ser du på treet på bilde under?
Hvor mange du ser du på treet?

mandag 13. april 2015

Frilufsliv i Nærområdet.

Hvor langt må du dra for å kalle det friluftsliv?
Definisjon på frilufsliv er noe difuse, da det skal kunne være tilgjengelig for alle aldersgrupper og funksjonsnivå. Dermed må man selv velge hvilke definisjon man ønsker å ha på begrepet frilusliv. Er det innafor å bare gå seg en tur? Må man utenfor atfaltkanten? Ja, du må nok litt utenfor atfaltkanten for å kunne kalle det friluftsliv, vil nok de fleste si. Det de fleste vil kalle frilufsliv er turer i "villmarka". Likevel er målet til stortinget at de fleste skal ha friluftsliv inne gå avstand også i de store byene. Da må man åpne begrepet litt mer. En tur i parken, grøntområd, i et lite skogholt, langs elva eller ut i marka, kan alle i begrepes vide forstad karaktriseressom frilufsliv. Det viktigeste på turen må jo være opplevelsen, og at men faktisk beveger seg, noe som også er påvist sunt for folkehelsa. 

Vi drar til Nittedal.
For å finne ut hvordan man kan finne frilufsliv i bynære støk dro jeg til Nittedal. Nittedal kommune ligger omtrent en halv time unna Oslo, har omtrent 22 000 innbyggere og har et arial på 186 km२.  De er stålte over å ha har fosta  skistjerna som for eksempel Bente Skari.  De nermeste markaområdene rundt Nittedal er Romeriksåsen, Nordmarka og Lillomarka. Nordmarka er kanskje mest kjente marka rundt Oslo, men det finnes også andre markaområder runt Oslo. Eksempel på dette kan være Østmarka.  Nå er kanskje ikke Nittedal det beste eksemple på friliftsliv i byen, siden det er relativt enkelt å finne et sted å komme seg litt bort fra bebyggelse her. De har også et fantasisk aktivt turlag under DNT, Turkammeraten Nittedal som aranger turer for alle aldersgrupper. Samtidig jobbes det aktivt med å tilrettelegge for at folk skal kunne utdøve frilufsliv, både på ski og til fots på stier i området. Men på en tur i marka er det mulig å krysse grensen til Oslo, via turnett fra Nittedal. 
Vil du lese mer om Nittedal klikk her 

På jakt etter "skatter" i nærheten.
Et smeltedn hjerte
Vår tur denne dage gikk fra Sørli skole og innover skogen i rettning Movann. Hensikten med turen var ikke å gå langt, men å finne fine opplevelser og motiver. Eller rettere sagt skatter i nærheten. Når man går tur i skogen er det viktig å ha med seg både øyne og ikke minst ørene. Løfter man blikket opp mot tretoppen kan er fugl sitte så se på deg fra høyt oppe i en gran, tar man blikke nedover kan man oppleve fantastiske former nå under snøsmeltingen. Jeg har en forkjærlighet for hjerter. For meg er hjerte et symbol på kjærlighet, og kjærlighet kan man  jo finne både i og for naturen. For det er jo ikke mye som får satt en egen ro i skjela, enn nettopp den fine naturen runt oss. Så bruk blikket å se på alle de små detaljen som forandre seg fra gang til gang. Blomstrene som spirer opp, og formen som er i naturen. Det er ingen fasitt på hva som er din skatt, kansje er det fuglesangen du høre borti lia, eller sporen du ser i snøen. Det er mange skulte skatter der ute det handle bare om å  se dem. Her er noe av de skatta jeg fant på turen.
Tre i skymmingen
Blåveis i stikanten.

Koter på en bjørkelegg. 

søndag 12. april 2015

Camp vilmark på Lillestrøm

Camp villmark.

Camp vilmark foregikk denne gangen fra 9-12 april 2015. Den er en vilmarksmesse som har utspring i vilmarksmessa som ble startet i 1982 og sener kjøpt opp av Norges varemesse Lillestøm. Denne messe byr på det meste inne frilufsliv. Du kunne i år prøve både jakt- og fiskesimulator , klatre i klatervegg, samt prøve ATV utendørs mellom to av hallene. Tilsammen foregikk messe stortsett innendørs  i tre forskjellige store haller som var spekket med utstiller av alle slag. Hensiktern med denne messe var å  inspirer og gi så mange som mulig informarsjon om hva friluftsliv innebærer. Det er mange muligheter i naturen/villmarka både for store å små. Samtidig var dette et aragesjement for hele familien. Barn var også sett i fokus under denne messen, da det var masse aktiviteter som barn kunne delta på. Rett å slett en messe for alle aldesgrupper. Her fantes det alt fra hunder, fisking, jakt og ordinært frilufliv. Kort sagt noe for en hver smak.
Vil du lese mer om Camp villmark trykk her.

Villmaksjenta, Maria Gøntjernet.
Dette er andre møte mitt med Maria. 
Maria er for meg et stort forbilde. Etter det forjeg fåredraget har fått meg til å like å gå på tur i skog og mark samt at jeg har begynt å skrive mer og mer på denne bloggen for å prøve å inspiere fler til å komme seg ut i skogen. Maria er et knaken godt forbilde som viser at det går ann å vinne over både frykt og redsler bare man har mot nok til å tørre å møte dem. Mari var en av grune til at jeg valgte å dra på vilmarksmessa akurett denne søndagen. Fåredreget hennes anbefales på det sterkeste, får du murligheten til å høre det så bør du benytte den. Ikke bare for å få inspirasjon om å drive friluftsliv, men også for å få inspirasjon til å følge dine drømmer samme hva det er.  
Jeg har også tidliger skrevet om Maria på denne bloggen.  Dere kan du lese mer om selve fåredreget og litt om turen hennes. Blogginlegget heter Villmaksjenta, Maria Gøntjernet.

Jeg opplevde også mange ander ting på camp Vilmark og det er absolutt en messe du bør komme på som arragjeres helga etter påske.