Translate

søndag 2. august 2015

Marked på Pundarvangen

Pundarvangen
Første søndag i august er det tradisjon for at det er det skal være marked på Pundarvangen. Pundarvangen er fra gammelt en markedsplass der Foledøler/Østerdøler og Dovninger/Gudbrandsdøler hadde marked der de bytte varer seg i mellom. I dag er stedet gjenopprette som markedsplass. Her kan du finne alt fra det tradisjonell mat, kunst samt aktiviteter som ridning,  bueskyting, luftgeværskyting og natursti. Det er også framvisning av dyr og spill av tradisjonell musikk.
Grimsdalen landskapsvernområde.
Grimsdalen er i dag landskapsvernområde og den raskeste veien sommerstid mellom Dovre og Folldal.   Dalen er en av Norges lengste seterdaler og det er lengste ned mye arbeide på å bevare dalene slik den opprinnelig var da det var seterdrift på alle setrene. Grimsdalsprosjektet skal hindre gjengroing ved at beltedyr beiter i området. Det er hvert år arrangert hesteslepp og det er egen ansatt gjeter for for å passe på dyrene i Grimsdalen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Håper du legger igjen en koselig kommentar og at du blir motivert til å gå på tur.