Translate

onsdag 27. mai 2015

Fysak i Rydølsåa!

Fysak i Dovre


Hensikten med fysak er å stimulere til bruk av friluftsliv, der man får oppleve forskjellige steder i sin egen kommune ved at man tar ture til et tur mål. Dermed blir stiene brukt og kanskje du finner et nytt og spennende sted i ditt nærmiljø. Man har da også et mål å gå etter som i som måte kan stimulere til å nå dette. I hvert tur-mål ligger det en bok man kan skrive navnet sitt i å på slutten av året er det trekning av en sykkel.
Så i dag tok vi turen til et Fyska mål i Dover som heter Rydølsåa. Dette er en tur som er overkommelig for de fleste. Det er fin vei helt fram til turmålet som ligger ved demningen til Rydølsåa kraftverk. Postkassen kan være litt vankelig å finne, men titter du runt i skogen der veien krysser opp mot demningen finner du postkasen bundet til et tre. 
Rydølsåa.
Rydølså renner fra Rydølsvannet gjennom Svardalen og ned i Gudbransdalslågen. Det bel laget et minkraftverk der i 2011, som er drevet av Blåfall.  mer om kraftverket kan du lese her.


Kildevann på tur. 
Når man er på tur er det ofte litt godt med litt vann fra en kilde. Kildevann er vann om kommer rett ut av bakken. Detter er grunnvann som i Norge er helt rent. Det er en unik smak av renhet i dette vannet og det er alltid kaldt selv på varme sommerdager. Kildevann finner du ofte i skråninger, opp mot fjell, inniblant steiner. Ofte vokser det torvmose rundt disse stedene som ikke tørker ut i tørre perioder. Dette vannet kan du drikke med god samvittighet. Det er både sunt og godt. Finner du slike kilder er det bare å fylle drikkeflaske og nyte kildevannet. Disse kilden kan være et kjærkommet avbrekk og en ren drikkekilde. 
Selv om det er som regel trykt å drikke fra bekker anbefale jeg det ikke da det kan ha ligget kadaver av døde dyr lenger opp i bekken. Dyr kan også lagt igjen ekskrementer i bekken. Det er som regel ikke dødelig, og du kan i verste fall risiker å få en skikkelig mageknipe ved å drikke urent vann. Drikker du kildevann slipper du dette problemet da jorden filtrer bort mye av de farlige stoffene du kan få i deg i en bekk. Skulle du måtte drikke ut av en bekk så kan løsningen være å koke vannet føret, da forsvinner alle skadelige bakterier å du kan drikke det med god samvittighet.Landskapsvernområde.

Hva er et landskapsvernområde? Et landskapsvernområde er et område med naturlandskap eller kulturlandskap som etter lov om naturvern fra 1970. Området er da vernet mot vesentlige inngrep som kan endre landskapets karakter. Disse vernområdene varier i størrelse fra små til større reservater. I denne verneformen er det Landskapets helhet som er fredet og ikke selve artene. Det kan som regel drives jordbruk og skogbruk i disse områdene, men de skal drives på en slik måte at det ikke foringer landskapet i sin helhet i større grad. Landskapsvernområde kan opprettes uavhengig av grunneierform. Det første landskapsvernområdet i Norge ble opprette i 1970, det er Veøya i Romsdalen.

Grimsdalen landskapsvernområde.
Rett ovenfor kraftanlegget står det er skilt om Landskapsvernområde. Dette er begynnelsen på Grimdalen landskapsvernområde. Grimdalen landskapsvernområde danner et belt mellom Dovre nasjonalpark i nord og Rondane nasjonalpark i sør. Den ble opprettet den 24. oktober i 2003, som en del av Rondane nasjonalpark sin verneplan. Den har et areal på ca 120 680 daa. Hensikten ved vernet er å ivareta en av Norges lengste seterdaler, i tillegg til dette har landskapet et særpreg både geologisk og i form av spesielle landskapformer. Det er også et viktig trekkområde for villrein.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Håper du legger igjen en koselig kommentar og at du blir motivert til å gå på tur.