Translate

fredag 19. juni 2015

Skåltjern og Tøistua

Skåltjern, turpost 15 
Skåltjern ligger 336 m.o.h. i Nordmarka litt øst for Ørfiske. Grunne til navnet Skåltjern er trolig at tjernet ligers i en nedsekning i terendet. Bekken som renner ut av dette vannet ender opp i ØrrfikebekkenVest for Skåltjen ligger Sameiekollen, nvant på denne kolle stammer fra en dom etter en feide mellom Rotnes og Bjertnes gård i 1642. I den dommen ble det bestemt at det skulle være sameie mellom gården. På Sameiekollen ved Ørfiske er det 81 grunneiere. Dette området er opprinnlig skilt ut fra Rotnes gård og ble bebygd i perioden 1915-1955, da med hovedvekt fra 1930-1950.
Vil du vite mer om Skåltjern kan du lese om det her.
Tøistua, turpost 5
Toistua lå under Døli gård i Hakkadal. Det har bodd folk på Tøista fra 1875, palssen er også blitt kaldt Døliskauen 1891, men på 1900 tallet ble plassen hetene Tøyenstua og senere Tøistua. Det var Kruttverksarbeidene Ole Martinsen fra Mostua, som bodde her sammen med familien. Hvor lenge det har vært bosettning på Tøistua er ukjent. Mna vet heller ikke hvordan husene forsvant. I dag er det bare rueier av den gamle husmansplassen les mer om den her 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Håper du legger igjen en koselig kommentar og at du blir motivert til å gå på tur.