Translate

lørdag 25. april 2020

Ti på topp til Furusand

Furusand
I år er dette en av ti på topp turen i Romerike. Området er preget av et yrende liv av blomster og fugler. Ti på topp turen går ut til fugltårnet som er under bygging på Furusand. Man kan ente velge å gå traktorveien eller en sti ned til posten. Jeg valgte å gå stien som går langs Glomma. Her traff jeg på en del fugler og kunne nyte hvitveis med humlesurring. Vårsolen spilte på lag og jeg nøt turen nedover. Tilbake gikk jeg traktorveien. Denne veien har en jevner stigning enn stien og var mindre artsrik enn stien. turen er ca. 5 kilometer lang og har litt stigning.

Alternative stier
Skulle du ønske deg en lengre tur kan man ta turen på en av de tre naturstien i området. På disse naturstien er det satt opp skilt med informasjon og spørsmål. Naturstien er delt opp i tre vanlighetsgrader og lengder. Haren er det korteste og er begrepet for de minste barna. Beveren er den neste lengste eg er beregnet på 1-4 klasse barn. Elgen er den lengste og er berget på lit eldre barn. Spørsmålene på stien er også gradert etter hvilke aldersgruppe de er berget for. Selv om dette er beregn for barn kan også voksen lære mye av skiltene som er satt opp. Man blir kanskje ekstra obs på det man ser rundt seg. Det er fortalt alt fra hvilke tre du står under, historie om området, forming av landskapet og det biologisk mangfoldet som man finner. Jeg gikk bare deler av stiene, men jeg vil absolutt anbefal å ta en slik tur
vis du har med barn. Kanskje der samme oppdager noe nytt og spennende på turen. Dette er isåfall et område som er veldig spennende både for voksne og barn. Her kan man se på fugler, kose seg i solen, lære om området og kanskje være litt leken. Det bor også flagger mus i området så vis man er der sent på kvelde så kam an kanskje få se dem. Her er det bare fantasien som setter grenser. Men husk å forlat område i samme stand som du ønsker å finne den. Søppel kastes i søppelbøtter eller tas med hjem.

Norder Øyeren naturreservat
Nordre Øyeren naturreservat ble fredet i 1978 og dekker da er areal på 63 km2 og av dette er 55 km2 vannareal og 7,5 km" landareal. Det ligger ved utløpet av Glomma og Nitelva nord i innsjøen Øyeren. Reservatet er rikt på både plant og dyreliv. I 2013 ble det registret 269 fuglearter, 25 fiskearter og omlag 350 karplanter. Norde Øyeren naturreservat fikk i 1985 status som Ramsaområdet, noe som betyr at det er betegnet som et av verdens viktigste områder for våtmarksfugl. Naturreservatet er rik på mat tilgang for fugler og benyttes derfor som både overvintringssted og rasteplass under vår- og høstrekkte.

Sørumnesset naturreservat
Sørumnesset naturreservat ble ferdet i 1992 og dekker et areal på 1117 dekar. Naturreservatet er et særpreget våtmarksområde med meanderende elveløp,(elveløp som bukter seg i landskapet) og kroksjøer (tjern som blir til når elven tar en rette vei). 
Elven Leira flyter gjennom området til den møte Nitelva i sør. Dette område gir et godt bilde på hvordan elveløp dannes. Sørumnesset naturreservat henger sammen med Norder Øyren Naturreservat og de deler der med det unike biologiske mangfoldet. Disse to naturreservatene utgjør i dag Norges og Nord-Europas største innlandsdelta.
Bildene viser hvordan ei Menanderelv lager en Kroksjø.
Ta vare på naturen
Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god tur.
Husk å ta hensyn både til ander på tur og til naturen du ferdes i. Vi skal etterlate oss området vi fredes i i den standen vi ønsker å finne den. Ta med søpla hjem. Da kan både du og andre kunne nyte den vakre naturen. 

God tur!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Håper du legger igjen en koselig kommentar og at du blir motivert til å gå på tur.