Translate

mandag 4. mai 2020

Grevennsvei under Ørfiske

Grevens vei
Grevens vei ble bygget like etter 1800. Veien var en forlangelse av Ankerveien og gikk fra Maridalhammern til Hakkadal verk. Denne veien ble en hovedfarsåre for bønner mellom Kristiane(Oslo) og Hakkadal. Det kostet 14 skilling pr lass og kjøre på veien. Greiveien har hatt 3 storhetstider: Den første var da det bel fraktet jernmalm fra Hakkadel vert til Hammern og vider til Bærumsverk for støping. Dette vart til omkring 1870, den ander perioden var trelastkjøring fra Hakkadal verk til Brekka saga, denne epoka varte til slutten av 1800- tallet. Den siste storhetstiden for Greveveien var da den ble brukt som anleggesvei for Gjøvikbanen som stod delvis ferdig i 1902.

Hvorfor ligger Grevennsvei under Ørfiske?
Historien om dette har sammenheng med det som ble kalt "det store vanntyveriet." Før dette vanntyveriet var Ørfiske delt i to, vannet fra ørfisk renner naturlig ned Ørfiskebekken, gjennom Nittedal Kruttverk og vider ned i Nittelva. Neste hele Ørfiske ligger idag innen Nittedal kommune, men en lite flik av det ligger i Øslo, Å det er her det stor vanntyveriet kommer inn. På slutten av 1800- tallet vokste industrien ennå mer frem i Kristiania(Oslo) og stadig flere fikk innlagt vann. Som en konsekvens av dette ble vannforsyningen i Kristiania for liten. Dermed var gode råd dyre, og noen kloke hoder fant ut at de kunne lede noe av vannet i Nordmarka ned i Akerselva. Som sagt så gjort.  Flere av vanne i Nordmarka ble demmet og et tunnelsystem mellom dem ble lagt. Ørfiske ble demmet opp og det ble laget en tunnel gjennom Alemedale og ned til Movann som renner ned i Maridalsvannet Oslos vannforsyning. Dette påvirket også strømmen av vann i Akerselva, der mye av industrien lå på denne tiden. Vannet i Ørfiskebekken ble kraftig redusert og dette fikk konsekvenser for Nittedal Kruttverk. Som da så seg nødt til å bygge Vågedam. for å kunne opprettholde produksjon av elektrisitet. Historien om Nittedal kruttverk og deler av bygningsmassen kan oppleves i et friluftsområde.
Det er lagt ned masse innsats for å rydde og lage et nydelig friluftsområde der. Kruttverket er absolutt verd et besøk.
Det store vanntyveriet fra Ørfiske ble starte i 1907, da var både demningen og tunnelene ferdige. I dag går det flere kubikkmeter med vann i disse tunnelene. Så hvorfor ligger Gamle greveveien under vann? Jo fordi etter oppdemmingen Steg vannstanden i Ørfiske og de to vanne et vann og Grevveien ble lagt under vann i dette område. Greveveien har i dag en alternativ trase langs vannet til Hakadal.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Håper du legger igjen en koselig kommentar og at du blir motivert til å gå på tur.