Translate

lørdag 9. mai 2020

Rundtur Høgda og Bokkedalen

Med sykkel
Fra bommen tok vi sykkelen fatt og syklet fobi Setertjern og opp til Jøndalsvangen. Der tok vi beina fatt opp til Høgda, der man kan nyte en nydelig utsikt. Vider ned til Setertjern og innover skogen til Bokkedalen. Fra Bokkedalen tilbake til sykkelen, før vi sykla veien tilbake til bilen.  
Med utsikt utover
På Høgda kan man på en godværsdag kan man se helt til Rommeriksåsen. Og kanske helt til Nittedal og Varingskollen.
Setertjernet
Demningen ved Setertjernet ble bygget for å demme opp tjernet med flere meter. Dette var for å gi Jøndal elektrisitetsverk(Eidsvoll energiverk) en forutsigbar vannforsyning. Det ble også bygget demninger i flere sidevassdrag i tillegg til hovedvassdraget. Jøndal elektrisitetsverk begynte å lever strøm fra lille juleaften i 1910 og anlegget var i drift til rundt 1960. Jøndal elektrisitetsverk ligger nederst i Jøndalåa.

Demminga som brast
I dette området er det mye sand i grunnen, da det i 1924 kom en del nedbør ble grunne ustabil da mye av sanden ble vasket bort. Dermed brast demmingen. Vannet i magasinet strømmet ut i Jøndalsvannet og laget en flodbølge nedover Jøndalsåa.  Slik skildre Håvard Jensen, som da var 4 år gammel og bodde ved Fossbreget (Åsletta), hendelen: 
«Jeg bodde i ei liten stue nede ved åa, og jeg husker at vannet strømmet inn i huset og opp under senga mi. Vannet flommet langt innover jordene, helt inn mot verkstedet til Gunnar Andersen. De to bruene forsvant også.»


Spor etter Fanden og annet trollpakk i Bokkedalen
 Velkommen til gape huken i Bokkedalen. Denne gapa huken er bygget på dugnad av en gjeng som etter ryktene er her hver morgen. Her er det kaffe på kjelen og flaggheising vis du er her for første gang. Man må også skrive seg inn i boka som ligger inne i gapa huken. Det er mang sagn om trollpakk og ander vesen i sti nettverket rundt denne gapa huken. De kan du les om her Ser man nøye etter i berget kan man se avtrykk etter en mennskefot og en hestehov i berget. Dette blir kalla fandens fotspor. Sagnet skal ha det til at fanden skulle ha tatt med seg en mann inn i berget her.  Hvor det ble av manne og om sagnet er sant er det ingen som veit. Kanskje er det bare fanden sjøl som vet svaret. Hva mannen hetter og om han noen gang kom ut derifra fortelle sagnet ingenting om. Men det er grunn til å tru at hadde fyrst fanden fått tak på deg så slapp du ikke så lett fri at.
Litt lenger opp er det et omriss av som ligner en kjole, kanskje det er en huldra sin kjole?

Ennå litt lenge oppe i lia finner du et skjerp. I dette skjerpet har det blitt leita etter gull. Gunn til at de begynte å lete etter gull akkurat her er trolig fordi det er ei hvitartig åre i fjellet her. I skjerpet kan man se mengder av hvitaktige steiner, disse inneholdt store mengder med mineralet kvarts og noen tenkte at det også kunne inneholde gull. Metoden de kanskje brukte var at de varma opp berget med et bål for ås å helle vann på det. Dermed ble fjellet sprøere og letter å hakke i. Det ble trolig ikke funnet drivverdig gull i skjerpet.  

Går man ennå lenger opp vil man finne offer steinen. På denne stein ligg det både kvist og kongler. Regelen er enkle, når man går fordi denne steine skal man legg på noe som et offer. Gjør men ikke det vil det gå deg ille. Da kan trollpakket komme å ta deg eller det kan føre med seg ulykke. Så det er best å ofte noe på denne steinen. For tidlige har vi både sett spor etter fanden og troll. Derfor ble det lagt på to kongler på denne steinen så er vi begge vernet mot det onde som farer omkring
.
Fuglenes plass i Bokkedalen
Ved gapa huken i Bokkedalne finnes det både fuglebrett og fuglekasser. Og i denne har en kjøttmeis funnet seg til rette. Her har den klekket frem noen nylig unger. Jeg skal virkelig si meg enig i at det er et fint bosted. Nørt maten og med en fanatisk utsikt rett mot gape huken. Det er isåfall ikke tvil om at denne fuglen her blir vant til mennesker. For til Bokkedalen kommer det mange. Siden det både er ti på topp, postkassetrim og ikke minst verd et besøk for både store å små. Jeg håper at klekkingen lykkes for de to og at de velger samme bosted flere år

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Håper du legger igjen en koselig kommentar og at du blir motivert til å gå på tur.